You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Background máy tính

Tuyển tập 16 hình nền về kinh tế để lấy may mắn kiếm được nhiều tiền

Nghĩ tới kinh tế là ngay trong suy nghĩ bất cứ ai đêu hiện lên một hình ảnh quan thuộc đó là "tiền", kinh tế luôn gắn với sự trao đổi và tiền chình là sự thể hiện giá trị của sự trao đổi đó có ngang hàng hay chênh lệch.

Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến việc sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với một nguồn lực có giới hạn.

Khái niệm kinh tế đề cập đến các hoạt động của con người có liên quan đến sản xuất, phân phối, trao đổi, và tiêu thụ hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên định nghĩa về kinh tế đã thay đổi theo lịch sử các hoạt động kinh tế. Nói đơn giản kinh tế có nghĩa là:" Dựa vào nguồn tài nguyên sẵn có và hạn hẹp, con người và xã hội loài người tìm cách trả lời 3 câu hỏi:" Sản xuất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào? Lưu thông, Phân phối như thế nào? Phát triển sản phẩm theo hướng nào?"

Nghĩ tới kinh tế là ngay trong suy nghĩ bất cứ ai đêu hiện lên một hình ảnh quan thuộc đó là "tiền", kinh tế luôn gắn với sự trao đổi và tiền chình là sự thể hiện giá trị của sự trao đổi đó có ngang hàng hay chênh lệch. Bởi thế Background Đẹp gửi đến bạn những hình nền sưu đẹp, nhìn tới mê mẩn của những tờ tiền, down về để lấy may mắn cho tiền vào túi nhé:
Để lại bình luận