You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Background máy tính

Tuyển chọn 21 hình nền quân đội vô cùng ý nghĩ và cực ngầu

Quân đội là một tổ chức được xây dựng theo mục đích của nhà lãnh đạo, hình nền quân đội bao gồm vũ khí cực khủng , chiên trường tàn khốc, chiến sĩ cực ngầu trên các mặt trận

Quân đội là tổ chức vũ trang tập trung, thường trực và chuyên nghiệp do một nhà nước hoặc một phong trào chính trị xây dựng nhằm mục tiêu giành chính quyền, giải phóng đất nước, bảo vệ Tổ quốc bằng đấu tranh vũ trang (chiến tranh, nội chiến...) hoặc tiếnh hành chiến tranh, đấu tranh vũ trang để thực hiện mục đích chính trị của nhà nước hoặc của phong trào chính trị đó. Vai trò và chức năng đối nội, đối ngoại và bản chất giai cấp của quân đội phụ thuộc vào mục đích chính trị và bản chất giai cấp của nhà nước hoặc phong trào chính trị tổ chức ra nó.

Background Đẹp đã sưu tầm hình nền quân đội cực ngầu nhưng cũng vô cùng ý nghĩ gửi tới các bạn:
Để lại bình luận