You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Background điện thoại

Tổng hợp hình nền 1080x1920 cho dế yêu đa phong cách và thời thượng

Với độ phân giải 1080x1920 trong đơn vị pixel nghĩ là chiều cao là 1920 và chiều rộng là 1080. Vậy nên độ phân giải này rất phù họp làm hình nền smart phone với độ phân giải cao và săc nét.

Độ phân giải màn hình hiển thị hoặc hiển thị các chế độ của truyền hình kỹ thuật số, màn hình máy tính hoặc thiết bị hiển thị là số pixel trong mỗi chiều có thể được hiển thị. Nó có thể là một thuật ngữ mơ hồ, nhất là khi độ phân giải hiển thị được điều khiển bởi các yếu tố khác nhau trong ống cathode ray (CRT), hiển thị màn hình phẳng trong đó bao gồm các màn hình tinh thể lỏng, hoặc màn chiếu sử dụng hình ảnh cố định phần tử (pixel) mảng.

Với độ phân giải 1080x1920 trong đơn vị pixel nghĩ là chiều cao là 1920 và chiều rộng là 1080. Vậy nên độ phân giải này rất phù họp làm hình nền smart phone với độ phân giải cao và săc nét. Background Đẹp đã tổng hợp những hình nền đẹp nhất cho dế yêu của bạn:
Để lại bình luận