You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!
  1. Trang chủ
  2. Background máy tính

Tổng hợp 15 hình nền tối trong thiên nhiên huyền bí và kì ảo

Buổi tối là khoảng thời gian giữa lúc mặt trời lặn và lúc mặt trời mọc, khi Mặt trời ở dưới đường chân trời, đặc biệt là khi không còn ánh sáng phản chiếu lúc chạng vạng. Buổi tối còn mang ý nghĩa là sự kết thúc một ngày lao động chăm chỉ, để được trở về với mái ấm, để được nghỉ ngơi thư giãn.

Trên cơ sở khoa học, buổi tối là khoảng thời gian giữa lúc mặt trời lặn và lúc mặt trời mọc, khi Mặt trời ở dưới đường chân trời, đặc biệt là khi không còn ánh sáng phản chiếu lúc chạng vạng. Cũng như ban ngày, thời điểm bắt đầu và kết thúc buổi tối phụ thuộc vào các yếu tố như mùa, vĩ độ, kinh độ và theo quy ước chính thức thì còn phụ thuộc vào cả múi giờ.

Bên cạnh đó, Buổi tối còn mang ý nghĩa là sự kết thúc một ngày lao động chăm chỉ, để được trở về với mái ấm, để được nghỉ ngơi thư giãn. 

Background Đẹp đã tổng hợp những hình nền Tối mang tính chất thư giản và nghỉ ngơi trong thiên nhiên với một vẻ đẹp huyền bí:
Để lại bình luận